Trường tiểu học và trung học cơ sở Tây tiến triển khai mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực

13/05/2021

 
   Truyền hình Quốc hội tỉnh Sơn La trưa ngày 12/5/2021