Giáo viên
Mô hình bữa ăn học đường: Huy động nguồn lực toàn xã hội để có hiệu quả nhất
Mô hình bữa ăn học đường: Huy động nguồn lực toàn xã hội để có hiệu quả nhất
09/10/2021
Chiều 8/10, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị Tổng kết Mô hình bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, ...
Tập huấn mô hình bữa ăn học đường tại trường CĐSPTW
Tập huấn mô hình bữa ăn học đường tại trường CĐSPTW
22/09/2021
Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực ...
Hội nghị tập huấn Triển khai mở rộng Mô hình bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực trong trường tiểu học
Hội nghị tập huấn Triển khai mở rộng Mô hình bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực trong trường tiểu học
20/04/2021
Thực hiện Công văn số 33/BĐHMH996 ngày 16/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tập huấn Mô hình bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết ...
Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh và sinh viên Việt Nam
Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh và sinh viên Việt Nam
20/04/2021
Theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới, 80% bạn trẻ trong độ tuổi từ 11 – 17 thiếu các vận động thể chất tới mức gây hại cho sức khỏe. Còn thống kê của Bộ GD...